Wielu pacjentów przed rozpoczęciem farmakoterapii depresji ma obawy, co do bezpieczeństwa zapisywanych leków. Szczególnie, że kuracje te są długotrwałe. Antydepresanty są skuteczną i dobrze przebadaną grupą farmaceutyków. Jak każde leki mają swoje skutki uboczne. Ostatnie badania naukowe rozstrzygnęły, czy zażywanie antydepresantów zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.

Antydepresanty a ryzyko demencji  badanie

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego wzięli pod lupę ewentualny wpływ zażywania leków antydepresyjnych na ryzyko wystąpienia demencji. Dr Laura Heath wraz z współpracownikami przeanalizowali grupę 3095 starszych osób. Podzielili ich na 4 grupy pod względem ekspozycji na antydepresanty w przeciągu ostatniej dekady:

  1. Zażywający leki antydepresyjne od 1 do 90 dni
  2. Zażywający leki od 90 dni do roku
  3. Zażywający leki od 1 do 3 lat.
  4. Zażywający leki powyżej 3 lat

Grupą kontrolną były osoby nie biorące antydepresantów w przeciągu ostatnich 10 lat.

Przyjmowane leki również podzielono na kilka kategorii:

  1. Paroksetyna
  2. Inne leki z grupy SSRI
  3. SARIs
  4. Trójpierścieniowe leki antydepresyjne
  5. Pozostałe leki antydepresyjne

Wnioski z badań: Czy antydepresanty zwiększają ryzyko demencji?

Heath i współpracownicy nie stwierdzili związku między stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a chorobą Alzheimera w przypadku większości grup leków przeciwdepresyjnych, niezależnie od tego, ile leku zażyli badani.

Autorzy stwierdzili również, że pacjenci z niewielką ekspozycją na leki antydepresyjne z grupy SARI, takie jak trazodon, mieli nieco niższe ryzyko wystąpienia otępienia. Niektóre przedkliniczne dowody wskazują na to, że trazodon może mieć właściwości neuroprotekcyjne, ale połączenie to wymaga dalszych badań – stwierdzili badacze.

Jedynie pacjenci przyjmujący paroksetynę byli istotnie statystycznie obarczeni większym ryzykiem wystąpienia otępienia w porównaniu z tymi, którzy nie stosowali leków przeciwdepresyjnych mając depresję – niezależnie od długości trwania kuracji. Dane te sugerują konieczność większej ostrożności w przepisywaniu paroksetyny osobom starszym cierpiącym na depresję oraz potrzebę dalszych badań.

Literatura

Laura Heath, Shellpy Gray, Denise Boudreau, Ken Thummel, Karen Edwards, Stephanie Fullerton, Paul Crane, Eric Larson (2018): Cumulative Antidepressant Use and Risk of Dementia in a Prospective Cohort Study. Journal of the American Geriatrics Society.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *