Depresja jest chorobą mózgu. Dzięki badaniom neuroobrazowym wiemy coraz więcej o funkcjonowaniu mózgu osób chorych. Okazuje się, że utrzymująca się depresja, trwająca ponad 10 lat, powoduje stan zapalny mózgu. 

Wnioski z badań nad wieloletnią depresją

Badania przeprowadzone przez dr Jeffreya Meyera z zespołem (Instytut Zdrowia Psychicznego Campbell Family) wykazały, że osoby z długotrwałą, nieleczoną depresją utrzymującą się ponad dekadę miały znacznie wyższy poziom stanu zapalnego w mózgu niż osoby cierpiące mniej niż 10 lat na nieleczoną depresję.

To pierwsze dowody naukowe na powstawanie istotnych zmian w mózgu podczas długotrwałej depresji, co sugeruje, że ten zaawansowany etap choroby wymaga odmiennego leczenia niż jej wcześniejsze stadium.
Dotychczas depresja nie była uznawana za chorobę degeneracyjną mózgu. Jednak powstawanie stanów zapalnych w mózgu pokazuje, że konieczna jest zmiana myślenia o utrzymującej się depresji klinicznej.
Stany zapalne mózgu u osób cierpiących na utrzymującą się depresję kliniczną mogą przyczyniać się do nasilenia objawów choroby i zwiększenia trudności w chodzeniu do pracy, a nawet wykonywania rutynowych czynności.

Obecnie dr Meyer wraz z zespołem bada możliwości leczenia tego późniejszego stadium choroby depresyjnej, takie jak stosowanie leków przeciwzapalnych wykorzystywanych do leczenia stanów zapalnych w innych chorobach.

Opis badań mózgu chorych na depresję

Stan zapalny mózgu osób chorujących na depresję mierzono za pomocą obrazowania mózgu metodą PET (pozytonowa tomografia emisyjna).
Przebadano 80 osób w wieku 18-75 lat, w tym:

  • 25 osób z ponad 10-letnią depresją;
  • 25 osób z depresją krótszą niż 10 lat;
  • 30 osób zdrowych.

Poziomy TSPO (białka transportowego, wytwarzanego w trakcie procesu zapalnego w mózgu), które można zobaczyć na pomocą obrazowania PET były o ok. 30% wyższe w różnych rejonach mózgu u osób z ponad 10-letnią depresją niż u osób z depresją trwającą krócej. Były one również wyższe o ok. 31-39%  u tych chorych w porównaniu ze zdrowymi uczestnikami badania.

Literatura

  1. Meyer, J., Setawian, E., Attwells, S., Wilson, A., Mizrahi, R., Rusjan, P., Miler, L., Xu, C., Sharma, S., Kish, S., Houle, S. (2018). Association of translocator protein total distribution volume with duration of untreated major depressive disorder: a cross-sectional study. Lancet Psychiatry, vol. 05, no. 4.
  2. Over Years, Depression Changes the Brain. Neuroscience news.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *