Niedowidzenie i ślepota a omamy wzrokowe. Gdy mózg płata figle

Opublikowano:

Z reguły halucynacje kojarzymy z chorobami psychicznymi. Jednak mogą one występować również u zdrowych psychicznie osób – chociażby pod wpływem narkotyków, niektórych leków lub w przebiegu chorób mózgu. Występują one również u osób z upośledzonym widzeniem lub ślepych – schorzenie to nazywane jest syndromem Charlesa Bonneta. Niedowidzenie i ślepota a halucynacje […]