Niedowidzenie i ślepota a omamy wzrokowe. Gdy mózg płata figle

Opublikowano:

Z reguły halucynacje kojarzymy z chorobami psychicznymi. Jednak mogą one występować również u zdrowych psychicznie osób – chociażby pod wpływem narkotyków, niektórych leków lub w przebiegu chorób mózgu. Występują one również u osób z upośledzonym widzeniem lub ślepych – schorzenie to nazywane jest syndromem Charlesa Bonneta. Niedowidzenie i ślepota a halucynacje […]

Korzyści z chorowania – przeszkody w wyzdrowieniu

Opublikowano:

Niekiedy pacjent czerpie pewne korzyści z utrzymywania objawu chorobowego. Ku zaskoczeniu lekarza (lub terapeuty), choroba nie ustępuje, a stosowane leczenie wydaje się być nieskuteczne. Dotyczy to zarówno chorób fizycznych, jak i psychicznych. Należy zastanowić się wtedy, czy pacjent, w sposób nieświadomy, nie czerpie pewnych korzyści wtórnych z chorowania, co spowalnia […]

Choroba psychiczna a praca – czy da się połączyć? Niepełnosprawność psychiczna

Opublikowano:

Osoby zmagające się z problemami psychicznymi nieraz całkowicie wycofują się z życia towarzyskiego, osobistego i zawodowego. Często też są niezdolni do podjęcia pracy. Czy w ogóle da się pracować cierpiąc na choroby psychiczne? To wszystko zależy od objawów i ich intensywności. Jakie są korzyści z pracowania dla pacjentów psychiatrycznych? W […]