Leki antydepresyjne nie są uzależniające. Oznacza to, że po ich odstawieniu nie wstępują typowe objawy zespołu abstynencyjnego. Jednak gwałtowne przerwanie leczenia antydepresantami może wiązać się z negatywnymi objawami i zwiększa ryzyko nawrotu. Jak bezpiecznie zakończyć farmakoterapię lekami przeciwdepresyjnymi?

Leki antydepresyjne są stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń depresyjnych występujących w przebiegu zaburzeń nastroju. Ponadto służą one do leczenia zaburzeń lękowych (zaburzenia depresyjno-lękowe, ZOK, fobia społeczna, lęk napadowy, zaburzenia lękowe uogólnione), zaburzeń jedzenia, zespołu stresu pourazowego, bezsenności, neurastenii, bólu neuropatycznego.

 Kiedy odstawić leki antydepresyjne?

 • Gdy nastąpiła remisja objawów;
 • Gdy objawy uboczne nie ustępują i utrudniają funkcjonowanie pacjenta (nawet po zmianie na leki antydepresyjne z innych grup);
 • Gdy mamy do czynienia z depresją lekooporną (wtedy zasadne może być rozważenie niefarmakologicznych metod leczenia, jak terapia elektrowstrząsami, fototerapia).
 • W przypadku zajścia w ciążę i karmienia piersią.

Zespół dyskontynuacji leków przeciwdepresyjnych

To zespół objawów związanych z przerwaniem stosowania, zmniejszeniem dawki lub całkowitym odstawieniem leków antydepresyjnych. Są zazwyczaj są łagodne, krótkotrwałe i przemijające samoistnie ustępują.
Według statystyk doświadcza go 20% pacjentów, którzy nagle zaprzestali leczenia po co najmniej 6 tygodniowym okresie farmakoterapii antydepresantami (szczególnie dotyczy to pacjentów przyjmujących wysokie dawki antydepresantów). Oznacza to, że nie zawsze ma się do czynienia z zespołem dyskontynuacji przy przerwaniu leczenia. Ponadto objawy bywają mylące i pacjent może nie wiązać ich bezpośrednio z nieprzyjmowaniem leków.

Objawy dyskontynuacji antydepresantów to:

 • Objawy grypopodobne;
 • Nudności;
 • Bezsenność;
 • Zaburzenia równowagi;
 • Zaburzenia czucia;
 • Pobudzenie;
 • Niepokój;
 • Brain zaps  uczucie krótkotrwałych wyładowań elektrycznych w mózgu.
Ustępują one w ciągu 2-3 tygodni. Jeśli pojawiły się w wyniku pominięcia dawki, to powinny zniknąć w ciągu doby po wprowadzeniu na nowo odstawionego wcześniej lekuW pojedynczych przypadkach zespół dyskontynuacji leków przeciwdepresyjnych może mieć cięższy przebieg lub trwać nawet kilka miesięcy, dlatego naprawdę nie warto samemu modyfikować dotychczasowej farmakoterapii tymi lekami.

Jak bezpiecznie odstawić antydepresanty? Kilka zasad

 • Nie odstawiać na własną rękę;
 • Odstawiać po konsultacji z lekarzem prowadzącym;
 • Stopniowo zmniejszać dawki.

Stopniowe, zgodne z zaleceniami, odstawianie leków przeciwdepresyjnych pozwala w większości przypadków uniknąć objawów dyskontynuacyjnych.
Przedwczesne odstawienie leków może skutkować nawrotem choroby  dotyczy to szczególnie tych pacjentów, którzy przerywają leczenie bez porozumienia z lekarzem wkrótce po uzyskaniu poprawy. U pacjentów, którzy przebyli jeden epizod depresji, ryzyko nawrotu wynosi 50–85%. Rośnie ono wraz z ilością przebytych epizodów.  Po przebyciu dwóch epizodów depresyjnych ryzyko nawrotu wzrasta do 80–90%. W takim przypadku kontynuowanie farmakoterapii (przez 6 miesięcy u chorych z jednym epizodem; do 2 lat u chorych z dwoma epizodami  lub więcej) po ustąpieniu objawów zmniejsza liczbę nawrotów depresji aż o 2/3.

Łatwo zauważyć, że podstawową zasadą przy odstawianiu leków antydepresyjnych jest współpraca z lekarzem psychiatrą i stosowanie się do jego zaleceń. Opracowane procedury lekarskie są skuteczne i bezpieczne.

Literatura

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *